Badania kierowców 150 zł
Badania kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne 150 zł
Badanie kierowców uprzywilejowanych 150 zł
Badania kierowców, którzy mają zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu 150 zł
Badania kierowców, którzy spowodowali wypadek drogowy 150 zł
Badania osób pracujących na wysokości 80 zł
Badania operatorów wózków widłowych, sprzętu budowlanego i innych maszyn 80 zł
Badanie do broni 200 zł

Ceny zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kieroców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.